Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

29°

-

9

Februari

60%

31°

-

6

Mars

54%

33°

-

5

April

47%

35°

-

4

Maj

47%

36°

-

7

Juni

41%

35°

-

13

Juli

46%

34°

-

14

Augusti

49%

35°

-

14

September

40%

34°

-

18

Oktober

49%

32°

-

15

November

54%

31°

-

9

December

51%

30°

-

8