Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

24°

-

2

Februari

66%

26°

-

1

Mars

63%

28°

-

1

April

65%

31°

-

0

Maj

68%

34°

-

0

Juni

68%

36°

-

1

Juli

55%

36°

-

6

Augusti

57%

36°

-

7

September

62%

36°

-

3

Oktober

70%

34°

-

2

November

69%

29°

-

1

December

62%

25°

-

2