Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

3

Februari

62%

29°

-

1

Mars

63%

31°

-

1

April

60%

34°

-

0

Maj

63%

36°

-

0

Juni

59%

36°

-

2

Juli

50%

36°

-

14

Augusti

52%

35°

-

14

September

56%

36°

-

9

Oktober

67%

35°

-

4

November

67%

32°

-

1

December

59%

29°

-

3