Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

3

Februari

61%

29°

-

1

Mars

64%

31°

-

1

April

59%

34°

-

0

Maj

63%

35°

-

0

Juni

57%

36°

-

3

Juli

48%

36°

-

13

Augusti

51%

35°

-

14

September

54%

35°

-

10

Oktober

65%

34°

-

4

November

66%

32°

-

1

December

58%

29°

-

3