Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

3

Februari

60%

30°

-

1

Mars

63%

31°

-

1

April

58%

34°

-

0

Maj

61%

36°

-

0

Juni

56%

36°

-

3

Juli

47%

36°

-

13

Augusti

50%

35°

-

15

September

54%

35°

-

10

Oktober

65%

35°

-

3

November

66%

32°

-

1

December

57%

29°

-

3