Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

25°

-

3

Februari

57%

28°

-

2

Mars

57%

31°

-

1

April

53%

33°

-

3

Maj

53%

34°

-

5

Juni

49%

33°

-

9

Juli

51%

31°

-

9

Augusti

53%

32°

-

8

September

46%

30°

-

12

Oktober

51%

28°

-

7

November

54%

27°

-

3

December

51%

25°

-

3