Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

25°

-

2

Februari

54%

27°

-

2

Mars

53%

30°

-

1

April

49%

33°

-

3

Maj

50%

34°

-

5

Juni

48%

33°

-

9

Juli

50%

31°

-

8

Augusti

52%

32°

-

8

September

44%

30°

-

11

Oktober

48%

28°

-

6

November

51%

26°

-

3

December

49%

24°

-

3