Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

21°

-

2

Februari

58%

24°

-

2

Mars

56%

27°

-

1

April

52%

30°

-

3

Maj

56%

31°

-

5

Juni

51%

30°

-

6

Juli

51%

30°

-

5

Augusti

51%

30°

-

7

September

46%

28°

-

7

Oktober

51%

26°

-

4

November

58%

24°

-

2

December

50%

22°

-

2