Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

24°

-

4

Februari

49%

26°

-

4

Mars

50%

30°

-

3

April

48%

33°

-

4

Maj

50%

34°

-

5

Juni

49%

34°

-

10

Juli

52%

33°

-

11

Augusti

54%

34°

-

10

September

46%

32°

-

13

Oktober

47%

30°

-

8

November

46%

27°

-

5

December

44%

25°

-

4