Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

25°

-

2

Februari

56%

28°

-

2

Mars

55%

31°

-

1

April

51%

34°

-

3

Maj

54%

34°

-

5

Juni

50%

33°

-

8

Juli

52%

31°

-

9

Augusti

53%

32°

-

8

September

46%

30°

-

10

Oktober

50%

29°

-

6

November

54%

27°

-

3

December

50%

25°

-

2