Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

28°

-

7

Februari

62%

29°

-

5

Mars

64%

31°

-

3

April

64%

33°

-

3

Maj

60%

33°

-

7

Juni

48%

32°

-

13

Juli

53%

32°

-

15

Augusti

56%

32°

-

13

September

48%

32°

-

14

Oktober

52%

30°

-

12

November

55%

29°

-

8

December

53%

28°

-

7