Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

22°

-

2

Februari

70%

24°

-

1

Mars

68%

27°

-

1

April

63%

29°

-

3

Maj

57%

29°

-

5

Juni

48%

28°

-

10

Juli

46%

26°

-

10

Augusti

51%

26°

-

10

September

49%

25°

-

8

Oktober

60%

24°

-

4

November

66%

24°

-

2

December

59%

22°

-

1