Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

2

Februari

72%

24°

-

1

Mars

69%

27°

-

1

April

66%

29°

-

3

Maj

61%

30°

-

5

Juni

50%

28°

-

9

Juli

49%

26°

-

9

Augusti

53%

26°

-

9

September

51%

25°

-

8

Oktober

62%

25°

-

4

November

68%

24°

-

2

December

61%

22°

-

2