Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

20°

-

8

Februari

56%

21°

-

7

Mars

52%

24°

-

7

April

49%

26°

-

8

Maj

47%

26°

-

8

Juni

42%

25°

-

15

Juli

43%

24°

-

17

Augusti

48%

25°

-

16

September

40%

23°

-

18

Oktober

48%

22°

-

13

November

52%

21°

-

10

December

52%

20°

-

8