Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

23°

-

4

Februari

58%

25°

-

3

Mars

54%

28°

-

3

April

45%

29°

-

5

Maj

40%

29°

-

9

Juni

37%

26°

-

14

Juli

38%

25°

-

13

Augusti

42%

26°

-

12

September

37%

25°

-

14

Oktober

47%

25°

-

9

November

52%

24°

-

5

December

54%

23°

-

4