Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

22°

-

1

Februari

67%

24°

-

1

Mars

62%

27°

-

2

April

56%

28°

-

5

Maj

50%

27°

-

11

Juni

44%

25°

-

13

Juli

43%

24°

-

12

Augusti

48%

25°

-

11

September

43%

24°

-

13

Oktober

55%

24°

-

7

November

61%

23°

-

3

December

63%

22°

-

1