Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

19°

-

2

Februari

63%

21°

-

1

Mars

58%

23°

-

2

April

48%

24°

-

6

Maj

47%

24°

-

11

Juni

40%

22°

-

16

Juli

40%

21°

-

19

Augusti

43%

22°

-

19

September

38%

21°

-

17

Oktober

51%

21°

-

9

November

59%

20°

-

3

December

58%

19°

-

2