Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

23°

-

8

Februari

44%

25°

-

7

Mars

43%

27°

-

7

April

45%

30°

-

5

Maj

45%

32°

-

5

Juni

44%

33°

-

9

Juli

47%

32°

-

11

Augusti

51%

32°

-

10

September

42%

31°

-

13

Oktober

45%

29°

-

9

November

43%

26°

-

8

December

41%

24°

-

8