Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

18°

-

2

Februari

64%

20°

-

1

Mars

58%

22°

-

2

April

48%

23°

-

6

Maj

47%

23°

-

12

Juni

40%

21°

-

17

Juli

39%

20°

-

20

Augusti

42%

20°

-

20

September

38%

20°

-

18

Oktober

50%

20°

-

10

November

58%

20°

-

4

December

57%

18°

-

2