Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

22°

-

8

Februari

55%

24°

-

6

Mars

50%

26°

-

7

April

39%

28°

-

7

Maj

37%

28°

-

10

Juni

35%

26°

-

18

Juli

37%

24°

-

20

Augusti

39%

25°

-

18

September

34%

25°

-

20

Oktober

44%

24°

-

14

November

49%

23°

-

10

December

49%

22°

-

8