Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

29°

-

2

Februari

54%

31°

-

1

Mars

50%

34°

-

1

April

40%

36°

-

2

Maj

37%

36°

-

5

Juni

37%

33°

-

12

Juli

38%

31°

-

13

Augusti

41%

32°

-

11

September

36%

31°

-

11

Oktober

45%

31°

-

5

November

49%

30°

-

3

December

49%

28°

-

2