Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

25°

-

0

Februari

68%

27°

-

1

Mars

59%

28°

-

1

April

41%

29°

-

3

Maj

43%

28°

-

8

Juni

36%

26°

-

14

Juli

38%

25°

-

12

Augusti

37%

26°

-

12

September

32%

25°

-

14

Oktober

48%

25°

-

7

November

59%

25°

-

2

December

57%

25°

-

1