Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

26°

-

1

Februari

66%

27°

-

1

Mars

56%

29°

-

2

April

38%

30°

-

4

Maj

41%

29°

-

8

Juni

36%

27°

-

14

Juli

37%

26°

-

12

Augusti

36%

26°

-

12

September

30%

25°

-

14

Oktober

46%

25°

-

6

November

56%

26°

-

2

December

54%

25°

-

1