Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

24°

-

1

Februari

66%

26°

-

1

Mars

57%

27°

-

1

April

38%

28°

-

4

Maj

41%

28°

-

8

Juni

36%

26°

-

12

Juli

37%

24°

-

10

Augusti

36%

25°

-

10

September

30%

24°

-

12

Oktober

46%

24°

-

5

November

57%

24°

-

2

December

55%

24°

-

1