Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

26°

-

0

Februari

67%

28°

-

1

Mars

58%

29°

-

1

April

40%

30°

-

4

Maj

42%

29°

-

8

Juni

36%

27°

-

14

Juli

38%

26°

-

12

Augusti

37%

26°

-

12

September

31%

25°

-

14

Oktober

47%

26°

-

6

November

58%

26°

-

2

December

56%

26°

-

1