Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

26°

-

7

Februari

59%

28°

-

6

Mars

54%

30°

-

7

April

44%

33°

-

5

Maj

44%

34°

-

7

Juni

41%

32°

-

18

Juli

43%

30°

-

21

Augusti

47%

31°

-

18

September

39%

30°

-

19

Oktober

50%

29°

-

13

November

55%

27°

-

9

December

52%

26°

-

8