Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

-

1

Februari

67%

26°

-

1

Mars

58%

27°

-

1

April

39%

28°

-

3

Maj

42%

28°

-

7

Juni

36%

26°

-

12

Juli

37%

24°

-

10

Augusti

37%

25°

-

10

September

31%

24°

-

12

Oktober

47%

24°

-

5

November

58%

25°

-

1

December

55%

24°

-

1