Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

23°

-

1

Februari

66%

24°

-

1

Mars

57%

26°

-

2

April

38%

27°

-

4

Maj

41%

26°

-

8

Juni

35%

24°

-

13

Juli

36%

23°

-

11

Augusti

36%

23°

-

11

September

30%

23°

-

13

Oktober

46%

23°

-

6

November

56%

23°

-

2

December

54%

23°

-

1