Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

27°

0

Februari

69%

32°

27°

0

Mars

64%

34°

27°

0

April

50%

35°

28°

1

Maj

48%

35°

30°

6

Juni

40%

33°

30°

16

Juli

46%

33°

30°

14

Augusti

49%

33°

30°

13

September

40%

32°

30°

15

Oktober

54%

32°

29°

7

November

64%

32°

28°

1

December

60%

32°

28°

0