Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

27°

24°

7

Februari

56%

28°

24°

6

Mars

51%

30°

25°

7

April

45%

34°

26°

5

Maj

44%

34°

27°

8

Juni

44%

33°

29°

18

Juli

45%

31°

29°

21

Augusti

49%

32°

29°

19

September

41%

31°

29°

20

Oktober

50%

30°

28°

14

November

52%

28°

27°

9

December

49%

27°

25°

8