Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

27°

-

7

Februari

50%

28°

-

6

Mars

46%

30°

-

6

April

42%

33°

-

6

Maj

41%

34°

-

9

Juni

42%

33°

-

17

Juli

44%

31°

-

19

Augusti

48%

32°

-

18

September

40%

31°

-

18

Oktober

47%

30°

-

13

November

48%

28°

-

9

December

45%

27°

-

7