Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

18°

-

2

Februari

43%

20°

-

2

Mars

44%

25°

-

2

April

39%

28°

-

3

Maj

42%

30°

-

4

Juni

47%

32°

-

4

Juli

49%

32°

-

4

Augusti

49%

32°

-

5

September

43%

28°

-

6

Oktober

42%

25°

-

4

November

44%

22°

-

2

December

39%

19°

-

2