Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

26°

-

2

Februari

70%

28°

-

1

Mars

70%

29°

-

1

April

68%

32°

-

1

Maj

67%

33°

-

1

Juni

54%

32°

-

11

Juli

47%

30°

-

19

Augusti

50%

30°

-

19

September

48%

29°

-

15

Oktober

61%

29°

-

6

November

67%

28°

-

1

December

56%

26°

-

2