Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

30°

-

1

Februari

61%

32°

-

0

Mars

59%

35°

-

1

April

51%

36°

-

2

Maj

45%

36°

-

6

Juni

39%

33°

-

15

Juli

41%

31°

-

16

Augusti

44%

31°

-

16

September

39%

30°

-

16

Oktober

49%

30°

-

8

November

54%

30°

-

2

December

54%

30°

-

1