Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

22°

-

1

Februari

64%

24°

-

1

Mars

60%

26°

-

1

April

50%

27°

-

4

Maj

46%

26°

-

9

Juni

39%

24°

-

16

Juli

39%

23°

-

19

Augusti

43%

24°

-

19

September

37%

23°

-

17

Oktober

49%

24°

-

9

November

56%

23°

-

2

December

55%

23°

-

1