Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

29°

-

1

Februari

61%

31°

-

0

Mars

59%

34°

-

1

April

50%

35°

-

2

Maj

44%

34°

-

7

Juni

39%

31°

-

16

Juli

40%

30°

-

17

Augusti

44%

30°

-

17

September

38%

29°

-

17

Oktober

48%

29°

-

8

November

54%

30°

-

2

December

54%

29°

-

1