Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

26°

-

1

Februari

61%

28°

-

1

Mars

59%

30°

-

1

April

50%

31°

-

3

Maj

45%

30°

-

8

Juni

38%

28°

-

17

Juli

39%

27°

-

18

Augusti

43%

26°

-

19

September

37%

26°

-

18

Oktober

48%

26°

-

9

November

53%

26°

-

3

December

52%

26°

-

1