Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

34°

-

1

Februari

65%

36°

-

0

Mars

61%

38°

-

0

April

53%

40°

-

1

Maj

48%

40°

-

3

Juni

42%

36°

-

14

Juli

42%

34°

-

17

Augusti

46%

33°

-

16

September

40%

33°

-

15

Oktober

51%

33°

-

7

November

60%

34°

-

1

December

58%

34°

-

1