Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

23°

-

2

Februari

72%

25°

-

1

Mars

69%

27°

-

1

April

63%

29°

-

1

Maj

55%

29°

-

5

Juni

48%

26°

-

16

Juli

38%

24°

-

21

Augusti

45%

24°

-

21

September

44%

24°

-

19

Oktober

56%

24°

-

10

November

66%

24°

-

3

December

60%

23°

-

2