Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

34°

28°

1

Februari

71%

34°

27°

0

Mars

65%

35°

27°

1

April

57%

36°

27°

0

Maj

52%

36°

28°

1

Juni

45%

36°

29°

8

Juli

43%

35°

30°

11

Augusti

46%

35°

30°

10

September

42%

34°

30°

12

Oktober

54%

35°

29°

6

November

66%

35°

29°

1

December

64%

34°

28°

1