Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

-

1

Februari

69%

34°

-

0

Mars

63%

36°

-

0

April

56%

37°

-

1

Maj

50%

37°

-

2

Juni

41%

34°

-

12

Juli

38%

32°

-

18

Augusti

43%

32°

-

16

September

39%

32°

-

17

Oktober

51%

32°

-

7

November

62%

33°

-

2

December

59%

32°

-

1