Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

34°

-

1

Februari

71%

36°

-

1

Mars

63%

38°

-

0

April

57%

39°

-

0

Maj

53%

40°

-

1

Juni

42%

37°

-

10

Juli

39%

35°

-

15

Augusti

44%

35°

-

13

September

39%

34°

-

14

Oktober

52%

35°

-

6

November

63%

35°

-

1

December

61%

34°

-

1