Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

22°

-

2

Februari

66%

23°

-

1

Mars

63%

26°

-

1

April

55%

28°

-

2

Maj

49%

28°

-

6

Juni

42%

26°

-

14

Juli

38%

24°

-

19

Augusti

45%

24°

-

18

September

42%

23°

-

15

Oktober

54%

23°

-

8

November

61%

23°

-

3

December

54%

22°

-

2