Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

22°

-

2

Februari

62%

24°

-

2

Mars

58%

26°

-

1

April

50%

28°

-

3

Maj

44%

29°

-

7

Juni

38%

26°

-

16

Juli

35%

24°

-

20

Augusti

42%

24°

-

19

September

38%

24°

-

16

Oktober

50%

24°

-

8

November

56%

23°

-

3

December

49%

22°

-

2