Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

20°

-

2

Februari

69%

22°

-

1

Mars

66%

24°

-

1

April

58%

26°

-

2

Maj

52%

26°

-

5

Juni

44%

24°

-

14

Juli

38%

22°

-

19

Augusti

45%

22°

-

19

September

42%

22°

-

16

Oktober

54%

22°

-

8

November

64%

21°

-

3

December

57%

20°

-

2