Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

26°

-

1

Februari

61%

27°

-

1

Mars

58%

30°

-

1

April

49%

31°

-

2

Maj

44%

31°

-

7

Juni

38%

27°

-

18

Juli

38%

25°

-

21

Augusti

42%

25°

-

21

September

37%

25°

-

21

Oktober

48%

25°

-

11

November

55%

26°

-

3

December

52%

25°

-

1