Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

19°

-

2

Februari

64%

21°

-

2

Mars

60%

23°

-

2

April

49%

24°

-

6

Maj

48%

24°

-

11

Juni

40%

22°

-

16

Juli

40%

21°

-

21

Augusti

43%

21°

-

19

September

38%

20°

-

17

Oktober

50%

21°

-

10

November

57%

20°

-

4

December

53%

19°

-

3