Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

22°

-

2

Februari

66%

24°

-

2

Mars

63%

26°

-

2

April

54%

27°

-

6

Maj

53%

27°

-

8

Juni

44%

25°

-

12

Juli

44%

24°

-

14

Augusti

48%

24°

-

14

September

42%

23°

-

12

Oktober

53%

23°

-

7

November

59%

23°

-

3

December

56%

22°

-

2