Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

19°

-

2

Februari

61%

20°

-

1

Mars

56%

22°

-

2

April

45%

23°

-

6

Maj

44%

23°

-

12

Juni

37%

21°

-

18

Juli

38%

20°

-

23

Augusti

40%

20°

-

22

September

35%

20°

-

19

Oktober

46%

20°

-

11

November

54%

20°

-

4

December

51%

19°

-

2