Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

22°

-

2

Februari

62%

24°

-

2

Mars

60%

26°

-

3

April

50%

27°

-

7

Maj

47%

27°

-

11

Juni

38%

25°

-

16

Juli

37%

24°

-

20

Augusti

41%

24°

-

20

September

37%

23°

-

17

Oktober

47%

23°

-

9

November

52%

23°

-

3

December

50%

22°

-

2